Online poker na Slovensku

Chcete si zahrať online poker alebo online video poker na Slovensku ? Žiaden problém. V súčasnosti Vám plnohodnotný online poker s ostatnými hráčmi ponúka jedno kasíno a online video poker tri oficiálne slovenské kasína.

Najlepšie online kasíno s hrou online poker na Slovensku


Najlepšie online kasína s hrou online video poker na Slovensku

Výherný pohár 1

1.miesto OlyBet Casino SK

V Olybete si zahráte tieto 2 video pokrové hry:

 • Casino HOLD´EM
 • Videopoker Jacks or Better
DO KASÍNA PRESKÚMAŤ ONLINE VIDEO POKER V KASÍNE DETAILNÁ RECENZIA KASÍNA
Výherný pohár 2

2.miesto Fortuna Casino SK

Fortuna ponúka tieto video pokrové hry:

 • Casino HOLD´EM
 • Videopoker Jacks or Better
 • Virtual Roulette
DO KASÍNA PRESKÚMAŤ ONLINE VIDEO POKER V KASÍNE DETAILNÁ RECENZIA KASÍNA
Výherný pohár 3

3.miesto DOXXbet Casino

DOXXbet má k dispozícií 1 video pokrovú hru:

 • Videopoker Jacks or Better
DO KASÍNA PRESKÚMAŤ ONLINE VIDEO POKER V KASÍNE DETAILNÁ RECENZIA KASÍNA

V nasledujúcom grafe môžete vidieť počet video pokrových hier v najlepších slovenských kasínach.

Poker na Slovensku počet

Najlepšie online kasína, ktoré ponúkajú najširšiu ponuku online video pokrových hier sú online kasína: OlyBet a Fortuna s celkovou ponukou 2 video pokrových hier.

Online poker pravidlá

Čo je vlastne poker a ako sa hrá?

Poker je veľmi populárna kartová hra, jednoduchá na naučenie, ale musíte vedieť taktizovať. Je nevyhnutné používať stratégie, neustále pochopiť výrazy ostatných hráčov a vedieť odhadnúť okamih, v ktorom môžete vyložiť karty, blafovať a odhaliť blafovanie druhých hráčov.

Ako sa rátajú karty – počítanie kariet

Poker sa hrá s balíčkom 52 žolíkových kariet, ktorý je rozdelený do 4 farieb a každá z nich obsahuje 13 hodnôt. Karty od 2 po 10 sa počítajú podľa hodnoty, ktorú majú na sebe napísanú čiže karta s číslom 2 sa počíta za dva body, karta s označením 10 má hodnotu desať atď . Karty J, Q, K sa rátajú za hodnotu desať. Všetky farby rovnakej hodnoty sú si rovné (to znamená, že karta s hodnotou 9 má rovnakú hodnotu a nie je podstatné či je kárová, piková, srdcová alebo krížová). V pokri je eso najvyššia karta. Pár (= dvojica kariet s rovnakou hodnotou) je najnižšia kombinácia. Eso sa môže použiť aj ako najnižšia karta k postupke 5, 4, 3, 2, A.

Výherná kombinácia

Hráči pokru majú k dispozícií 5 kariet. Ich kombinácia vytvára jednu z niekoľkých možných kombinácií ako sú farba, postupka alebo dva páry. Hráč, ktorý má najvyššiu kombináciu, vyhráva. Pokiaľ majú dvaja hráči rovnakú kombináciu, vyhráva obvykle ten, ktorý má vyššie karty.

Víťazné postupky

Čistá postupka (= straight flush)

Poker čistá postupka

Čistá postupka je v pokri označenie pre 5 po sebe nasledujúcich kariet zostavených z jednej rovnakej farby. V prípade rovnakých kombinácií u hráčov vyhráva postupka zakončená vyššou kartou. Postupka zložená z kariet A, K, Q, J a 10 je nazývaná royal flush (= kráľovská postupka). 5, 4, 3, 2, A postupka je najnižšia čistá postupka.

4 karty rovnakej hodnoty (Poker, Four of a kind)

Poker 4 karty rovnakej hodnoty

Variant zostavený zo štvorice kariet s rovnakou hodnotou. V prípade rovnakých kombinácií u hráčov, vyhráva vyššia štvorica s rovnakou hodnotou. Ak majú obaja hráči rovnaké štvorice s rovnakými hodnotami, potom vyhráva ten, kto má vyššiu piatu kartu, tzv. „kicker“.

Trojica a dvojica (Full house)

Poker trojica a dvojica

Ak zostaví hráč trojicu (tree od kind) a dvojicu (a pair) a má full house, v prípade rovnakých kombinácií vyhráva hráč s vyššou trojicou. Pokiaľ majú hráči rovnakú trojicu, vyhráva vyššia dvojica.

Farba (flush)

Poker farba

Táto postupka je zložená zo všetkých päť kariet v rovnakej farbe. Vyhráva hráč s najvyššou kartou. Pokiaľ majú dvaja hráči flush s rovnakou najvyššou kartou, výhra sa rozdelí medzi týchto dvoch hráčov.

Postupka (straight)

Poker postupka

Postupka alebo päť po sebe nasledujúcich kariet. Vyhráva postupka s najvyššou kartou. A,K,Q,J,10 je najvyššia postupka a 5,4,3,2,A je najnižšia postupka. 5,4,3,2,A postupka je medzi pokrovými hráčmi prezývaná tiež wheel.

Trojka (trips, three of kind)

Poker trojka

Varianta zostavená z trojice kariet s rovnakou hodnotou. V prípade rovnakých kombinácií u hráčov vyhráva vyššia trojica. Pokiaľ majú dvaja hráči rovnaké hodnoty, dve zostávajúce karty rozhodnú. V Texas Hold´em variante pokru máte dvojku v ruke a tretiu kartu do trojice beriete zo stola, hovorí sa tomu set.

Dve dvojky (two pair)

Poker dve dvojky

Dva páry alebo dve dvojice kariet s rovnakou hodnotou. V prípade rovnakých kombinácií vyhráva vyšší pár z oboch dvojíc, ak je vyšší pár rovnaký, rozhoduje nižší pár. Ak je nižší pár rovnaký rozhoduje zostávajúca karta.

Dvojka (pair)

Poker dvojka

Jeden pár alebo dvojica kariet s rovnakou hodnotou. Vyšší pár porazí nižší, pri rovnosti párov rozhodujú zostávajúce karty v ruke. Najskôr sa porovná najvyššia zo zostávajúcich kariet, potom druhá najvyššia, a nakoniec najnižšia zo zostávajúcich troch kariet.

Najvyššia karta (high)

Pokiaľ nemáte žiadnu kombináciu, počíta sa najvyššia karta. Dvaja hráči porovnajú svoje najvyššie karty v ruke, potom druhé najvyššie a tak ďalej.

Pravidlá stávkovania pri pokri

Pokiaľ pred Vami nikto nevsadil, máte väčšinou dve možnosti. Môžete si staviť, tzn. zvýšiť stávku, čo znamená, že prihodíte peniaze do banku. Ak to urobíte, všetci hráči, ktorí nasledujú po Vás musia dorovnať Vašu stávku alebo musia položiť karty. Ďalšou možnosťou je zdržať sa. Zdržať sa znamená, že nedáte žiadnu stávku do banku. Pokiaľ nikto z ostatných hráčov stávku nezvýši, hra pokračuje ďalej a všetci zostávajú v hre. Problém nastáva, ak niekto z ostatných hráčov stávku zvýši. Potom máte spravidla 3 možnosti.

1. Zložiť

Nedáte do banku žiadnu ďalšiu stávku, ale prídete o všetok svoj vklad, ktorý ste dovtedy stavili.

2. Dorovnať

Dorovnať znamená, že hráč zvýši stávku o toľko, o koľko sa vsádzalo pred ním. Po tomto kroku zostáva hráč v hre. Hra ďalej pokračuje a rozdá sa ďalšia karta, až kým niekto ďalší nezvýši stávku.

3. Zvýšiť

Ak hráč dorovná predchádzajúcu stávku a ešte zvýši, musia všetci ostatní hráči dorovnať jeho stávku alebo zložiť karty. Tiež môžu ešte zvýšiť jeho stávku.

Ukazovanie kariet

Pokiaľ zostanú po rozdaní kariet minimálne dvaja hráči a všetci dorovnali v poslednom kole, potom sa ukazujú karty. Prvý ukazuje karty hráč, ktorý naposledy zvyšoval. Potom sa pokračuje podľa poradia hráčov pri stole.

Hráč, ktorý má najvyššie karty, vyhráva všetko pri stole. Pokiaľ má hráč, ktorý je v ukazovaní na rade slabú kombináciu, nemusí karty ukazovať, iba oznámi skladám (fold). Pokiaľ majú dvaja hráči rovnako silnú kombináciu, výhru si rozdelia rovným dielom.

Kontumačná výhra

Pokiaľ všetci hráči až na jedného položia karty, tento hráč získava všetky žetóny v banku po tom, čo sa odpočíta podiel kasína. Nemusí však ostatným hráčom ukazovať svoje karty.

Texas Holdem poker – pravidlá hry

Texas Hold’em patrí k bezkonkurenčne najviac obľúbenej variante pokru nakoľko sa hrá po celom svete. Cieľom hry je výhra s najlepšou výhernou kombináciou, tzn. získať bank alebo výhru, ktorá je tvorená zo stávok všetkých hráčov. Pokiaľ na konci hry majú dvaja alebo viacerí hráči rovnakú silnú výhernú kombináciu, rozdelí sa medzi nich výhra rovnakým podielom. Hru Texas Hold’em môže súčasne hrať 2 až 10 hráčov. Skladá sa zo 4 kôl stávok. Texas Hold´em je jedna z najrýchlejších pokrových hier.

Postup hry

1. Krok

Rozdávajúci hráč je vždy označený žetónom. Hráč naľavo od rozdávajúceho začína vložením malej povinnej stávky (small blind) a druhý hráč, ktorý nasleduje v smere hodinových ručičiek vkladá veľkú povinnú stávku (big blind). Rozdávajúci hráč sa mení každé kolo, a to vždy o jedného v smere hodinových ručičiek. Žetón vždy ukazuje rozdávajúceho hráča.

2. Krok

Každý hráč obdrží pri rozdávaní dve základné karty (pocket cards), ktoré nikto z ostatných hráčov nevidí.

3. Krok = Prvé kolo stávok

V tomto kole môžete:

 • dorovnať stávku (call)
 • zvýšiť stávku (raise)
 • zložiť karty (fold)

V prvom kole sa nemôžete zdržať stávky (check), pretože je potrebné aspoň dorovnať povinnú stávku. Jediný, kto sa môže v tomto prvom kole zdržať stávky (check) je hráč, ktorý dával veľký vklad (big blind).

4. Krok = Druhé kolo stávok

Vyloží sa tzv. „flop“. Flop sú tri karty, ktoré sú vyložené spoločne na stôl a viditeľné pre všetkých hráčov. Hráči potom môžu voliť jednu z nasledujúcich možností podľa toho, akú silnú výhernú kombináciu môžu z týchto troch kariet (flopov) a zo svojich dvoch kariet na ruke (hole cards) zložiť:

 • môžu dorovnať stávku (call)
 • môžu zvýšit stávku (raise)
 • môžu zložiť karty (fold)
 • môžu sa zdržať stávky (check)

Pozn. Zdržať stávky (check) sa hráči nemôžu, pokiaľ aspoň jeden hráč vsadí či zvýši stávku (bet, raise). Potom logicky môžu buď dorovnať (call), zvýšiť (raise) alebo zložiť karty (fold).

5. Krok

Tretie kolo stávok. K trom spoločným kartám (flop) je rozdaná štvrtá spoločná karta – turn. Nasleduje ďalšie kolo stávok, ktorého priebeh je rovnaký ako v bode 4.

6. Krok = Posledné kolo stávok

Je rozdaná posledná spoločná karta – river (je to piata karta). Na stole je teda pät spoločných kariet (community cards) a v ruke má hráč dve základné karty (hole cards). Nasleduje posledné kolo stávok, tzn. rovnaký postup ako v bode 4 a 5. Majte na pamäti, že cieľom je vytvoriť z piatich spoločných kariet (ktoré vidia všetci) a z dvoch vlastných kariet (ktoré vidíte len vy sami) čo najlepšiu „výhernú kombináciu“, aká je možná.

Ukončenie hry

Hra končí dvoma spôsobmi. V prvom prípade jeden z hráčov svojimi vysokými stávkami prinúti ostatných hráčov zložiť karty (fold). V druhom prípade sa stane to, že na konci hry zostane viac hráčov. Títo hráči potom vyložia karty a porovnávajú svoje „výherné kombinácie“. Víťazný hráč s najlepšou „výhernou kombináciou“ získava bank. Pokiaľ majú 2 alebo viac hráčov rovnakú „výhernú kombináciu“, rozdelí sa bank rovnakým dielom.

Tipy

V druhom kole stávok vidíte len päť z celkového počtu siedmych kariet, z ktorých si vyberáte. To môže hráčovi napovedať, aká vysoká by mohla potenciálne byť výsledná kombinácia. Je dôležité počas hry premýšľať a každú jednu kombináciu dôsledne premyslieť. Vyhráva ten, kto je o dva ťahy dopredu pred ostatnými hráčmi. Ak chcete vyhrať, je dôležité si uvedomiť, ako spojíte svoje karty v ruke s kartami, ktoré ležia pred Vami na stole. Pokiaľ je to nutné, položte karty. Nestratíte toľko ak máte na ruke zlé karty.

Ďalšie pojmy v pokri

V tejto sekcií si vysvetlíme ďalšie používane výrazy v pokri, ktoré sme ešte nespomínali.

Karty na stole (board cards)

Board cards sú karty, ktoré sú vyložené pred všetkými hráčmi na stole. Tzn. vidia ich všetci hráči a môžu ich použiť.

Draw

Tento pojem naznačuje nádej hráča, že sa medzi kartami, ktoré sú na stole, objaví karta, ktorú potrebuje. Uveďme si príklad: Uprostred stola sú v treťom kole karty Q, J a 2. Vy máte v ruke karty s hodnotou 10 a 9. Dúfate teda, že sa na stôl dostane v nasledujúcom kole karta s hodnotou 8 alebo kráľ.

All-in

Je ťah, v ktorom vsadíte všetky svoje žetóny. Vsadíte teda všetko, čo máte.

Pot-limit (označovaný aj ako PL)

Je variant, v ktorom môžete vsadiť len do výšky banku (potu) v danom okamihu.

Longhand

Je názov pre hru, v ktorej hrá 7 a viac hráčov.

Shorthand

Hra so šiestimi alebo menej hráčmi.

Outs

Počet kariet, ktoré Vám môžu zlepšiť vašu postupku. Príklad: Po Flope sú na stole vyložené dokopy 3 karty. Sú to Q, J a 2. Hráč má v ruke karty s hodnotou 9 a 10. To znamená, že potrebuje, aby sa v kartách na stole objavila karta kráľa alebo osmička. V celom balíčku sú dokopy 4 králi a 4 osmičky (z každej farby jeden/a). Z toho vyplýva, že hráč má dokopy 8 „outs“.

Umiestnenie hráča

Veľký vplyv na Vašu hru má miesto, kde sedíte. Bankár má vždy najlepšiu pozíciu, aj keď vsádza ako posledný. Začínajúci hráč má najhoršiu pozíciu, pretože začína vsádzať ako prvý. Tým nemôže taktizovať nad ostatnými a odhalí svoje kroky nasledujúcim hráčom.

Preflop

Je pojem označujúci, že hráč už má v ruke dve karty, ale na stole ešte nie sú žiadne vyložené.

Bank

Peniaze v hre, o ktoré sa hrá.

Blafovanie

Najpodstatnejšia časť pokru. Je to umenie predstierať, že máte v ruke silnú kartovú kombináciu, aj keď máte v ruke veľmi slabé karty alebo žiadnu kombináciu. Buy-in Buy-in je čiastka, s ktorou vstupujete do pokrovej herne alebo čiastka, ktorá je vyžadovaná ako zápisné k hre pokrovom turnaji.

Limit Poker

Je to variant pokru s obmedzenými stávkami.

No limit

Je to poker, pri ktorom nie je určená minimálna ani maximálna stávka alebo vklad. Hráči tak môžu vložiť akúkoľvek sumu a nie je výnimkou, že hráč vsadí všetko.

Pot-odds

Tento pojem označuje šancu, ktorú máte pri čakaní na konkrétne karty (drawing). Príklad: Hráč drží v ruke eso (A) a kartu s hodnotou 2 a obe tieto karty sú srdcia. Na stole sú po flope vyložené tieto karty: K a karty s hodnotou 6 a 7. Karty 6 a 7 sú tiež srdcia. V hre je stále 9 ďalších kárových kariet (13 kariet dokopy, mínus dve u hráča a dve na stole). Je jedno či ich má niekto z hráčov pri sebe alebo sú v balíčku. Hráč má teda asi 18-19% šancu, že v nasledujúcom kole získa flush.

Predpokladaná šanca

Predpokladané šance sú veľmi podobné Pot-odds. Berú sa však do úvahy iba stávky vykonané v budúcnosti. Príklad: Hráč môže dorovnať pri flope (rozdanie 3 začiatočných kariet), ale má vyššiu šancu urobiť vyššiu stávku v ďalších kolách, keď na stole môžu ostať výhodnejšie karty preňho.

Value bets

Value bets sú stávky, pri ktorých chceme, aby súper dorovnal so slabšou kombináciou a my sme vyhrali jeho peniaze (žetóny)

Stratégia All-in

Snáď v každom filme, sa aspoň raz stane, že niekto z hráčov ide all-in. Všade po vreckách herci hľadajú zabudnuté bankovky, kľúče od áut, zlaté reťaze a ďalšie veci, len aby mohli navýšiť stávku. Čo je teda all-in a ako ho správne aplikovať do vašej hry? V hre poker sa občas naskytnú situácie, keď hráč má viac peňazí (žetónov) ako ostatní hráči. Pokiaľ sú v hre dvaja hráči je táto situácia veľmi jednoduchá. Hráč nemôže do hry vstúpiť s ďalšími prostriedkami, než s ktorými začínal hru. Určite ste si všimli, že v pokrových turnajoch na začiatku dostanete počet žetónov, s ktorými hráte. Akonáhle o všetky prídete končíte v hre. Ako teda all-in prebieha?

Príklad pre hru s dvoma hráčmi

Hlavným pravidlom je, že pokiaľ jeden hráč zahrá all-in, druhý hráč má dve možnosti. Hráč môže stávku buď dorovnať alebo pokračovať ďalej. Pokiaľ hráč dorovná, nie je možné už do hry vstupovať a karty sa tzv. dotočia.

Príklad pre hru s viacerými hráčmi

Ak sa hry zúčastnia viacerí hráči, je pre pokračovanie hry rozhodujúce, akú hodnotu má hráč all-in. Predstavme si situáciu, keď spolu hrá 7 hráčov – pomenujme si ich A, B, C, D, E, F a G. Hráč A zahrá stratégiu all-in nasledujúci dvaja hráči môžu (ak majú viac žetónov) dorovnať túto stávku. To znamená, že z all-inu hráča A sa stane tzv. main-pot hráčov A, B a C. Ďalší dvaja hráči (hráči D a E) môžu ďalej vsádzať, ale hráč A už z týchto žetónov nedostane svoj podiel. Zostávajúci hráči F a G si môžu vytvoriť tzv. side-pot, z ktorého hráč A taktiež nedostane nič. Tieto príklady si môžeme názorne priblížiť:

Na tomto príklade si ukážeme čisto fungovanie all-inu

Vy a vaši kamaráti hráte poker. V pote je 100 eur. Máte posledných 25 eur na vsadenie a Váš spoluhráč ide all-in s 50 eurami. Nie ste definitívne v úzkych a ani neprichádzate o svoje šance vyhrať. Pokiaľ chcete, môžete do potu prihodiť svojich 25 eur. Pokiaľ žiadny z ostatných hráčov nedorovná predchádzajúcich 50 eur, vyhráva prvý hráč okamžite 25 eur - to je to, čo ste Vy nemohli dorovnať. Hráč, ktorý má najlepšiu postupku vyhráva celý pot, čo je uprostred stola.

A na tomto príklade all-in aj s vytváraním side-potov

Hráč A si vsadí 50 eur do potu. Ďalší hráč B pôjde all-in so stávkou 65 eur. Keďže 65 nie je dostatok na full-raise (= navýšenie na hodnotu aspoň raz toľko ako je hodnota pôvodnej stávky) môže si aj tretí hráč C staviť a dorovnať. Pokiaľ by hráč C dorovnal stávku, mal by hráč A možnosť navýšiť na hodnotu, ktorú stavil hráč C. Pokiaľ sa hráč C rozhodne nenavýšiť, hráč A už nemôže navýšiť, pretože by prakticky navyšoval svoju pôvodnú stávku.

História pokru

Hra poker bola oficiálne 1x vynájdená v dnešnom USA na konci 18 / začiatku 19 storočia hoci vychádza z konceptu dávnejších európskych (hlavne francúzskych) kartových hier. Poker sa rozšíril v regióne Mississippi rieky okolo roku 1800. Anglický herec Joseph Cowell zverejnil, že poker sa vo veľkom hral v New Orleans v roku 1829 s 20 kartami a 4 hráčmi. Až neskôr sa začalo používať súčasných 52 kariet. Po skončení americkej občianskej vojny boli pridané viaceré zmeny do hry poker, ktoré už pripomínajú súčasnú podobu hry. Až po skončení roku 1900 sa prirodzene vyvinula podoba hry Texas Hold´em.